Kjære kunde!

Vi har mottatt varsel om prisøkning fra vår leverandør ExxonMobil, som medfører at vi som distributør også må gjøre en justering av våre priser. Vi vet dessverre ikke innholdet i justeringen enda, men vil komme tilbake til det straks vi har mer informasjon.
Prisøkningen skyldes i hovedsak det ustabile baseoljemarkedet, hvor det har vært dramatiske endringer de siste månedene.
Prisjusteringen vil variere fra produkt til produkt og når prisene er klare vil vi sende ut en oppdatert prisliste som vil være gyldig fra og med 25.september 2021.

Videre spørsmål rundt justeringen kan rettes til din distriktsrepresentant eller salgssjef for ExxonMobil smøremidler hos Lindberg & Lund AS.

Vennlig hilsen

Yngve Angermo
Salgssjef ExxonMobil smøremidler, Lindberg & Lund AS