INVITASJON WEBINAR 11.05.2021

Vi, Hytorc, Lindberg&Lund, Würth og TP-Products, som tilbyr sammenkoblingsløsninger med fokus på forsyning, sikkerhet, miljø og kost til O&G, LNG, hydrogen og vindindustrien har gleden av å inviterer til WEBINAR’et:

Kostnadseffektive løsninger for fremtiden

Webinar’et passer for deg som jobber innen teknikk, salg, innkjøp og logistikk innen O&G, LNG, hydrogen og vindindustrien.

Håper du vil delta og svarer positivt på invitasjonen ved å trykke godta innen fredag 7. mai slik at du får lagt inn Webinar’et i kalender.

Du vil få endelig invitasjon dagen før til Webinar’et i Teams.

Last ned invitasjon med agenda for dagen

Påmelding

Påmelding er avsluttet