Det grønne skiftet, biodrivstoff og påvirkningen på smøremiddelets egenskaper

Vi ser allerede at utstyrsprodusenter utvikler motorer som krever olje med lavere viskositet, både på personbiler og tyngre sektor. Lavere viskositet på smøremiddelet er en nødvendighet for å nå de statlige kravene om lavere utslipp fra forbrenningsmotorer. Dette igjen stiller selvfølgelig også enda sterkere krav til oljen og oljens egenskaper

Et annet element som må tas i betraktning med hensyn til oljen er nye drivstofftyper, og da spesielt biodrivstoff. Visste du at stoffer i biodrivstoff kan påvirke oljens ytelse? Dette skal vi komme litt nærmere innpå her.

Hva er biodrivstoff?

Biodrivstoff er ethvert drivstoff som er produsert fra bærekraftige kilder. For kjøretøy kan det komme i form av biodiesel eller biobensin, hvor en mengde av biodrivstoffet blandes med tradisjonell bensin eller diesel. EU tillater en innblanding av etanol opp til 10% i bensin, og et FAME-innhold (fettsyremetylesterbiodiesel laget av naturlig fett) på 7% i diesel. Den prosentvise innblandingen ser ut til å øke i årene som kommer.
Kilder til biodrivstoff inkluderer mais, sukkerrør, palmeolje, rapsolje, vegetabilsk olje, soyabønner og etanol.

Hvilken innvirkning har biodrivstoff på smøremiddelet?

Denne økende bruken av biodrivstoff har stor innvirkning på smøremidler. I enhver motor går en liten mengde av drivstoffet inn i smøremidlet. Dagens siste generasjon av motorer med lavere utslipp og høyere ytelse kjører ved varmere temperaturer. Dette betyr at smøremidler også kjører ved høyere temperaturer enn tidligere. Biodrivstoff er mindre stabilt enn andre drivstoff og oksiderer lett. Biodiesel, som alle andre drivstoff, vil også finne veien inn i oljepanna hvor den vil bidra til oljenedbrytning.

To utfordringer er et resultat av mer bruk av biodrivstoff. Den første er økt viskositet som følge av oksidasjon, som begrenser smøremiddelets flyktighet og resulterer i økt slitasje og dermed kortere levetid for motoren. For det andre begrenser økte karbonavleiringer fra oksidasjon i stempelring-sporene bevegelsen til ringene og øker friksjon og slitasje i sylindrene. Disse avleiringene fører også til slitasje på delene de kommer i kontakt med og resulterer i høyere komponentslitasje.

Ettersom motorer og drivstoff endres, må smøremidler tilpasse seg for å yte i disse nye miljøene. For å møte oksidasjonsutfordringen som biodrivstoff presenterer, utvikles motoroljer med baseoljer og tilsetningsstoffer av bedre kvalitet for å øke oksidasjonsstabiliteten. For øyeblikket dekkes dette innenfor ordinære oljer, som er designet og testet for kjøretøy som kjører opptil 20 prosent biodrivstoff. Men hvis en motor skulle kjøre på 100 prosent biodrivstoff, ville den trenge et helt annet smøremiddel, i tillegg til forskjellige oljeskiftintervaller.

Et viktig råd på veien er å benytte riktig smøremiddel av høy kvalitet. Lindberg & Lund AS fører en rekke produkter fra ExxonMobil som er kompatible med biodrivstoff. For best mulig utstyrsbeskyttelse krever biodrivstoff nemlig biodrivstoff-kompatible smøremidler. Har du spørsmål angående olje til ditt kjøretøy, ta kontakt med oss.

Last ned tabell i PDF format

Mobil Delvac 1 LE 5W-30

Se flere varianter fra Mobil Delvac 1 LE 5W-30

Mobil Delvac XHP ESP 10W-40

Se flere varianter fra Mobil Delvac XHP ESP 10W-40

Trenger du hjelp til valg av olje, ta kontakt med oss!