Spare energi ved hjelp av syntetiske smøremidler

Visste du at det er mulig å spare energi ved hjelp av syntetiske smøremidler? Med dagens økende priser på både strøm og drivstoff, er det mange som leter etter nye måter å spare energi på. En måte å bidra til dette på er å velge riktige syntetiske smøremidler som gir redusert friksjon og dermed redusert energiforbruk.

Lindberg & Lund AS er distributør av Mobil smøremidler, og innenfor det omfattende produktsortimentet finner man mange høykvalitetsprodukter som bidrar til energibesparelser. Det er særlig de merkevare beskyttede Mobil SHC produktene som bidrar til energibesparelser. Avanserte formuleringer med polyalfaolefin-baserte baseoljer (PAO) gjør dette mulig. PAO’er bidrar til bedre flytbarhet ved lave temperaturer og dermed lavere væskefriksjon. Men de har også en molekylstruktur som gir et lavere traksjonstall og dermed mindre friksjon i smørepunktet sammenlignet med vanlige mineralske smøreoljer. Dette betyr enkelt sagt at man kan spare både strøm og diesel.

Det finnes mange eksempler på energibesparelser ved hjelp av Mobil smøremidler

Girolje

Med giroljen fra Mobil SHC 600 serien kan du redusere energiforbruket med opp til 3,6% på girkasser i industrien.
(klikk for større bilde)

Hydraulikkolje

Mobil DTE 10 Excel serien er en av de mest moderne hydraulikkoljene som finnes på markedet. Mobil DTE10 Excel har en effektgevinst på 6% og er laget for moderne hydraulikk systemer under høyt trykk.

Motorolje

Motoroljen Mobil Delvac 1 LE 5w-30 hjelper deg med å spare på drivstoffutgiftene og redusere utslippsnivåer.

Mobil Delvac 1 LE 5w-30 hjelper et dansk transportselskap med å oppnå en gjennomsnittelig drivstoffbesparelse på 3,4%

Situasjon og mål

SPF Danmark A/S er et transportselskap med hovedkontor i Danmark og en flåte på over 145 kjøretøyer. Den autoriserte Mobil-distributøren OK a.m.b.a kontaktet selskapet med et tilbud om å redusere drivstofforbruket og minimere utslippsnivåene. Sammenlignet med oljene de brukte på dette tidspunktet – SAE 15W-40 motorolje, SAE 80W-90 girolje og 80W-140 bakakselolje – ønsket de å vise at bruk av helsyntetiske smøremidler i hele kjøretøyet kan gi høyere drivstoffbesparelser og redusere utslippsnivåene.

Anbefalinger og løsninger

I motoren anbefales bruk av høyytelsesoljen Mobil Delvac 1™ LE 5W-30. Mobilube 1 SHC™ 75W-90 anbefales for bruk i girkassen og Mobil Delvac SGO™ 75W-90 for bakakselen. Med tanke på et smøremiddels evne til å påvirke drivstofføkonomien, er viskositetskontroll den viktigste faktoren. Dersom man benytter seg av optimal viskositet ved alle driftsforhold, vil dette hjelpe til å redusere samlet friksjon og drivstofforbruk. Viskositeten kan også øke over tid fordi smøremiddelet brytes ned og forurenses. Sotpartikler, forurensende stoffer og biprodukter fra nedbrytingen av oljen kan føre til at oljen blir tykkere, noe som igjen kan føre til dårligere drivstofføkonomi og lavere beskyttelse mot slitasje. Smøremidler må derfor utvikles spesielt for å motstå fortykning som følge av varme, oksidasjon og sot.

Resultater og fordeler

Målingene av kjørelengde per måned i perioden januar til september 2013 og drivstofforbruket til ett Scania testkjøretøy viser en gjennomsnittlig besparelse på 3,4 % sammenlignet med forbrukstallene for de foregående åtte månedene (før januar 2013). Det var ingen signifikant endring i drifts- og værforholdene i løpet av testperioden sammenlignet med drifts- og værforholdene i de foregående åtte månedene. Basert på disse testresultatene, kan bruk av helsyntetiske smøremidler fra ExxonMobil potensielt spare 1196 euro i drivstoffkostnader per kjøretøy dersom alle 145 lastebilene skiftet olje. Basert på dette kan man beregne en teoretisk CO2-reduksjon på 455 tonn per år*.

Henrik Ringskær
Transportsjef
SPF Danmark AS

Thorleif Bache
Smøremiddeltekniker
Esso Norge AS

Torben Didia Rasmussen
Produktsjef
OK a.m.b.a.
Danmark

Trenger du hjelp til valg av produkt til din applikasjon, ta kontakt med oss!