Allsidige biologisk nedbrytbare smøremidler til industrien

Binol Biolubricants utvikler, produserer og markedsfører miljøvennlige smøremidler. Virksomheten startet allerede i 1975 da de første produktene for metallindustrien ble lansert. Binol Biolubricants markedsfører produkter under egne merkevarer som Binol® og BioSafe®.

Produksjon av Binol Biolubricants produkter ligger i Karlshamn i Sverige og produktene er basert på et bredt spekter av biofornybare råvarer som er raffinert til høykvalitetsprodukter. I Karlshamn har de også et nytt moderne laboratorie hvor nye og gamle produkter blir testet.

Binol Biolubricants utvikler og produserer produkter hovedsakelig til følgende industriområder:

 • Verkstedindustrien
 • Skogsbruk- og anleggsbransjen
 • Sagbruksindustrien

Verkstedindustrien

Binol Biolubricants har et bredt spekter av produkter for metallbearbeiding og relaterte applikasjoner. Disse er utviklet for å gi optimal ytelse og god totaløkonomi. De er selvfølgelig også utviklet med den hensikt å være skånsomme mot mennesker og miljø.

 • Skjæreoljer
 • Vangoljer
 • Hydraulikk oljer

Skogsbruk- og anleggsbransjen

Produktene er basert på biologisk nedbrytbare og fornybare baseoljer. De er også formulert med unik tilsetningsteknologi for å gi den høyeste tekniske ytelsen.

 • Kjedeoljer
 • Hydraulikk oljer
 • Form oljer
 • Prosess oljer

Sagbruksindustrien

Det er et stort behov for smøremidler i forskjellige bruksområder i sagbruksindustrien. Binol Biolubricants har fokusert på utvikling av produkter som smører og renser sagbånd, sirkelsager og høvler.

 • Smøre-, kjøle- og rengjøringsoljer
 • Kjedeoljer
 • Hydraulikk oljer

Hva er miljøegenskaper?

Vi snakker ofte om hvordan produktene er i forhold til miljøet, men hvilke egenskaper bidrar egentlig til å skape et bedre miljø for oss? Ofte blir det fokusert på nedbrytbarheten på produktet som bidrar til miljøegenskapene, men det er også andre egenskaper en bør se på i denne forbindelse.

Det er:

 • Nedbrytbart
 • Giftighet
 • Fornybare råvarer
 • Energi besparing
 • Livslengde på produktet
 • Funksjon – riktig produkt til riktig applikasjon

Disse egenskapene gir muligheter for miljøforbedringer i henhold til miljøstyringssystemer, f.eks. ISO 14 000 og prinsippet om substitusjon

Fordeler med estere kontra konvensjonelle smøremidler

 • Høyt VI – Kan operere i et stort temperaturområde
 • Meget gode løsningsevner – holder systemet rent
 • God oksidasjonsmotstand – Lang levetid på produktet, lengre skift intervaller
 • Gode ​​lavtemperaturegenskaper – holder seg flytende ved lave temperaturer

Estere

Innenfor API klassifiseringssystemet for baseoljer ligger estere i gruppe V. Dette er forenklet en «samlegruppe» hvor estere ligger sammen med andre typer av baseoljer (slik som silikonoljer og polyalkylen glykololjer), som ikke naturlig faller inn under de andre grupperingene (ref. nedenfor)

Det finnes «naturlig» estere i naturen som kan utvinnes fra bl.a produkter som solsikke og rapsoljer til å bli gode smøremidler. Men, en kan også lage estere ved å syntetisere ulike typer av fettsyrer og alkoholer og det er denne muligheten som gjør at en kan nærmest skreddersy egenskapene til syntetiske estere.

Hva er så en ester og esterbaserte smøreoljer?

Generelt

En ester er en organisk forbindelse som dannes ved å blande en alkohol og en organisk/uorganisk syre (karboksylsyre) samtidig som reaksjonen spalter av vann og danner esterbindinger.

Innenfor produksjon av miljøtilpassede smøremidler benyttes fettsyrer og kravet iht OECD 301B er at minst 60% av oljen skal brytes ned på 28 dager.

Karboksylsyrer er organiske syrer der molekylet inneholder atomgruppen karboksyl, som har kjemisk formel COOH og det er denne gruppen som reagerer med en alkohol, og reaksjonen vises her:

Den funksjonelle gruppen i karboksylsyre, -COOH, er satt sammen av en funksjonell gruppe >C=O, som kalles karbonylgruppe, og hydroksylgruppen -OH, og navnet karboksyl kommer av det. Den enkleste karboksylsyren har -COOH gruppen bundet til et H-atom. Det finnes utallige karboksylsyrer og alkoholer, og derfor finnes det også mange forskjellige estere. Fettsyrer har som regel lange karbonkjeder.

Et eksempel på en slik reaksjon er å blande eddiksyre og etanol som på denne måten danner etylacetat (eddiksyreetylester) som vist i denne reaksjonsligningen:

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

De mest vanlige karboksylsyrene er eddiksyre, aminosyrer, benzosyre, eplesyre, maursyre, melkesyre, oksalsyre, sitronsyre, smørsyre og fettsyrer.

Egenskaper til Estere

Mange estere lukter godt, og mange frukter får lukten sin på grunn av at de inneholder naturlige esterforbindelser. Lukten kan være svak eller sterk avhengig av hvor lang karbonkjeden er, og utsettes estere for varme vil lukten også forandres i styrke. Mange estere brukes som kunstige smaks- og luktstoffer.

Ester finnes naturlig i planter, frø og frukter, men fremstilles for det meste ved kjemiske reaksjoner og synteser.

Estere kan forholdsvis lett spaltes opp igjen og danne syrer og alkoholer ved innvirkning av vann (se reaksjonsligningen over), fortynnede mineralsyrer eller alkalier. Den klassiske måten å produsere såpe på er nettopp en fettspalting ved hjelp av alkali, slik at det dannes alkalisalt av fettsyrene (såpen) og glyserol.

Karboksylsyrene og alkoholene er vanligvis oppløselige i vann med mindre de har en høyvannavstøtende (hydrofob) karakter i deres molekylære strukturer. Estere er lett oppløselig når karbonkjedene R eller R ‘er korte, og vanskeligere når karbonkjeden er lengre. Alle estere kan tilsettes additiver som gjør de mer uoppløselige i vann.

Imidlertid er ikke alle estere strengt organiske. Hvis karbonylgruppen inneholder fosfor, så får vi fosfatestere som er en uorganisk ester.

Estere er ikke det samme som syrer eller alkoholer, så de oppfører seg derfor ikke slik som sådanne.  Smeltepunkt og kokepunkter er for eksempel lavere enn de med tilsvarende molekylvekter, men mere tilnærmet aldehyd og ketoner.

Dersom noen av karbonkjedene inneholder dobbelt bindinger C=C så kalles dette en umettet ester, og en mettet ester inneholder kun enkelt bindinger C-C.

De mest vanlige estere som benyttes i produksjon av smøremidler

Miljø nedbrytbare estere

De miljø tilpassede esterne som er svært gode når det gjelder nedbrytbarhet, er basert på fettsyrer som er utvunnet fra vegetabilske/animalske oljer og fett. Fettsyrene er en lange hydrokarbonkjeder (C10-C22) som ender med en syregruppe (-COOH). De foreligger ikke fritt, men er kovalent bundet til andre molekyler.

Syntetiserte estere

Det finnes også andre mer spesielle syntetiserte estere som ikke er i kategorien miljø nedbrytbare oljer. Det er:

 • Diester: En reaksjon mellom disyrer og alkoholer noe som gir mettede estere som er gode på lave og høye temperaturer.
 • Polyol ester: Består av tre eller flere estergrupper og benyttes ved meget høye temperaturer. Da har høy viskositet og lavere flyktighet en diestere. De benyttes veldig ofte som baseoljer i brannhemmende hydraulikkoljer.
 • Complex Polyol ester: Multiple estere av polymere hybrider av polyol ester og disyrer. Det som karakteriserer disse er høy viskositet, høy viskositetsindeks , samt meget høy klebrighet til overflater.
 • Fosfatester: Organiske fosfater er estere av fosforsyre og dermed svake syrer. Disse benyttes blant annet i brannhemmende hydraulikkoljer.

Mettet og umettede fettsyrer

Fettsyrer finnes i fett, oljer, fosfolipider og voks. Fettsyrer med karbon-karbon- dobbeltbindinger kalles umettede fettsyrer og de som mangler slike dobbeltbindinger kalles mettede fettsyrer. Alle umettede fettsyrer gjør at de får en knekk eller bøy ved hver dobbeltbinding.

Mettede estere har som regel en høyere kvalitet enn mettede det vi si at de tåler normalt høyere temperatur, er mer oksydasjonsstabile og har lengre skiftintervall (8.000-10.000 timer)

Blandbarhet mellom ulike smøremidler basert på ester baseolje

Rent kjemisk så er alle estere stort sett blandbare, men fordi produsentene benytter ulike additiver (tilsetningsstoffer), så anbefaler vi alltid at det utføres en blandingstest før en blander ulike estere. De forskjellige oljene har ulike kvalitets egenskaper som kan forringes ved en sammenblanding med andre.

Det er som tidligere beskrevet, forskjeller på mettet og umettet estere og her er det igjen kvalitetsforskjeller og dersom disse blandes vil egenskapene endres.

Vi anbefaler ikke å blande esterbaserte smøremidler med ordinære smøremidler basert på mineralolje eller syntetiske PAO oljer. Det er mulig, men den biologiske nedbrytbarheten vil endre seg og produktet er ikke godkjent som et miljøtilpasset produkt. En annen sak er at tettheten er normalt forskjellig og oljene vil skille seg ved stillstand.

Ved valg av smøremiddel er det viktigste å se på hva som skal smøres, hva slags miljø oljen skal operere i, temperaturområde, viskositet og hastighet. I dag kan en lage esterbaserte smøremidler som tilfredsstiller de fleste krav ved å blande ulike syrer og alkoholer. Det er et enormt utvalg av både syrer og alkoholer som kan settes sammen og danne helt spesifikke estere.

Oversikt over biologisk nedbrytbare hydraulikkoljer

ISO 15380 spesifiserer kravene for biologisk nedbrytbare oljer og disse deles inn i 4 materielle grupper. Disse gruppene er HETG, HEPG, HEES og HEPR. Videre krever spesifikasjonen at minimum innhold av baseolje for ferdig produktet i hver gruppe ikke skal være mindre enn 70%.

 

Vegetabilske oljer – HETG

Disse oljene har lav motstand mot oksidasjon og temperaturstabilitet på grunn av en dobbeltbinding i strukturoppbyggingen. Oljene har høy biologisk nedbrytbarhet og benyttes ofte i eldre, mindre krevende hydrauliske systemer. For teknisk svært krevende hydrauliske applikasjoner er disse oljene ikke kanskje ikke det beste valget.

Syntetiske estere – HEES

På grunn av tekniske og miljømessige egenskaper, så er HEES-produktene i dag ledende i kategorien for biologisk nedbrytbare hydraulikkvæsker.

HEES produkter deler inn i 2 underkategorier med ulike nivåer av ytelsesegenskaper:

 • Umettede (eller delvis mettede) syntetiske estere er produkter basert på vegetabilske ressurser eller deres blandinger. Deres tekniske anvendelighet i svært krevende applikasjoner avhenger av blandingens sammensetning.
 • Mettede syntetiske estere gir for tiden den beste og miljømessig akseptable løsningen for hydrauliske systemer. Tekniske fordeler med mettede syntetiske estere er ytelsesfordeler, ekstrem stabilitet, bredt temperaturområde, kompatibilitet, høye nivåer av biologisk nedbrytning og fornybare ressurser.

PAO og relaterte produkter – HEPR

Dette er teknisk velutviklede produkter, men deres miljøegenskaper er ofte begrensede (de kan ligne litt på HEPG). Disse baseoljene produseres i svært lave viskositeter noe som begrenser deres anvendelighet i mange applikasjoner. Viskositetsforsterkere er nødvendige for å forbedre deres brukbarhet i vanlige hydrauliske applikasjoner.

Polyglycol Oils – HEPG

Rent teknisk er disse oljene svært avanserte produkter. De har imidlertid er begrensning når det gjelder kapabilitet med malinger, tetnings materialer (pakninger), slanger og praktisk talt alle andre typer hydraulikk oljer. Det er også stilt spørsmål om disse oljene klarer kravene til miljøsertifisering på grunn av deres biologisk nedbrytbarhet og innhold av fornybare ressurser.

Forkortelser benyttet ifm estere

NGW
(nicht wassergefährdend), ikke farlig for vann

 Blue Engel
(Den blå engelen) har vært miljømerket til den tyske føderale regjeringen i mer enn 40 år. Det er et uavhengig og troverdig merke som setter strenge standarder for miljøvennlige produkter og tjenester. Den blå engelen er veileder for kjøp. Dette er det tyske miljømerke

EU Ecolabel er EUs miljømerke. Det er et miljømerke av samme slag som Svanemerket.

EAL
Environmentally Acceptable Lubricant

German WGK
(German Water Hazard Class). Av og til er dette også kalt German Water Endangerment Class (WGK).

OECD 301 B
Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling

Biologisk nedbrytbarhet er et produkts evne til å brytes ned til karbondioksid, vann og mineraler, ved hjelp av mikroorganismer (det vil si bakterier, sopper, alger etc) .

VDMA
(Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) Dette er en Tysk bransjeorganisasjon

ISO 15380
Smøremidler, industrioljer og relaterte produkter (klasse L) — Familie H (Hydrauliske systemer) — Spesifikasjoner for hydraulikkvæsker i kategoriene HETG, HEPG, HEES og HEPR

Trenger du hjelp til valg av smørefett til din applikasjon, ta kontakt med oss!