Polydimethylsiloxane (PDMS) til medisinsk utstyr og farmasøytiske applikasjoner

Sammen med vår leverandør DuPont tilbyr vi Polydimethylsiloxane (PDMS) for ulike medisinske utstyr og farmasøytiske applikasjoner.

Silikonbaserte materialer, som PDMS, er en typisk hydrofil, uorganisk hovedkjede bestående av Si-O-Si. Sidegruppene er metylgrupper, og gir polymeren en generell hydrofobitet som fører til vannavstøtende egenskaper.

PDMS er en klar, fargeløs, luktfri og oljeaktig væske som ikke er løselig i vann, men i ikke-polare løsningsmidler.

Download the english version in pdf

Kontakt oss