Hvordan blande støpemasser for innstøping av elektronikk?

Produksjon av utstyr som inneholder elektronikk betyr ofte at kretskort eller andre komponenter bør beskyttes. Det benyttes da som oftest epoksy, polyuretan eller silikon i ulike varianter.

Det man ofte vil beskytte elektronikken mot er:

  • Fukt
  • Støv/forurensing
  • Støt
  • Varme
  • Innsyn

Ved blanding av base og herder i støpemasser er det ulike måter dette kan gjøres på. Det kan være manuell blanding, halvautomatisk blanding eller helautomatisk blanding.

Manuell blanding.

Dette er den enkleste måten å blande 2 komponenter på. Base og herder veies på vekt, eller måles opp i volum, før de blandes sammen. Alt blandes godt med rørepinne, spatel, drill-mikser el.l. Pass godt på å blande ALT, så det ikke ligger ublandet base eller herder igjen i «hjørner» osv.

Fordelen med manuell blanding er det kan gjøres billig og med enkle midler. Ulempen er at man som oftest mikser inn «millioner» av små og stor luftbobler, som kan medføre problemer i ferdig herdet produkt. Da kan ferdig herdet støpemasse sprekke opp dersom produktet utsettes for temperaturvariasjoner.
For å fjerne luftbobler fra støpemassen bør i så fall hele blandingen vakuumeres i et vakuumkammer før det fylles i formen med elektronikk.

Halvautomatisk blanding

Her benyttes ofte en planetarisk blandemaskin for å sikre optimalt blanderesultat. Slike maskiner blander base og herder 100% optimalt, raskt og sikkert.
Fordelen er ferdig resultat i løpet av få minutter, og at man sikrer 100% likt blanderesultat ved hver blanding.

Slike halvautomatiske maskiner brukes oftest når man han mindre produksjoner som ikke foregår jevnlig, eller til utvikling av nye produkter der ulike støpemasser skal testes osv.
Det finnes ulike typer av slike maskiner på markedet, både med og uten vakuumfunksjon for å eliminere luftbobler.

Vi fører maskiner i ulike størrelser fra japanske Thinky Mixer. Kontakt oss gjerne dersom det kan være interessant å høre mer om denne typen blanding av støpemasser.

Rotasjon og revolusjonsteknologi – Prinsipper og egenskaper

Rotasjon og revolusjonsteknologi refererer til prinsippene og egenskapene som omhandler bevegelsen og rotasjonen av gjenstander, enten det er maskiner, kjøretøy eller annet utstyr. Her er noen prinsipper og karakteristikker ved denne teknologien:

Sentrifugalmikseren er en enhet som kan blande materialer uten å bruke omrørerblader og samtidig deaerere.

Det er tre viktige faktorer for å oppnå dette.
(1) Revolusjon: Flytter materialet bort fra sentrum med sentrifugalkraft.
(2) Rotasjon: Rotasjon av beholderen forårsaker strømning av materialet (rotasjon og skjæring).
(3) 45 grader: Å vippe rotasjonsaksen med 45 grader resulterer i tredimensjonal strøm.

Som et resultat er det mulig å jevnt blande selv materialer med høy viskositet på kort tid uten å bruke omrørerblad.

Helautomatisk blanding

Dette innebærer bruk av et blandeanlegg tilpasset den støpemassen eller limet som benyttes. Blandingsforholdet er justert inn for passe til det aktuelle produktet som skal blandes. Slike anlegg benyttes når større serieproduksjoner skal foretas.
Vi fører ikke slike anlegg, men vi kan gjerne gi tips om produsenter/tilbydere i inn- og utland.

Har du spørsmål rundt miksing av støpemasser, ta kontakt for mer informasjon.