ARALDITE® 2080 og 2081 er et akrylatlim med 90% mindre generende lukt

ARALDITE® 2080/2081 løser mange problemer man har hatt med tradisjonell liming ved bruk av Metakrylat (MMA), Polyuretan (Pu) lim og andre limtyper.
ARALDITE® 2080/2081 har samme fordeler som tradisjonelle MMA lim, men har en vesentlig bedre helseprofil.

ARALDITE® 2080/2081 gir opptil 90% mindre lukt, noe som gjør at det er mulig å lime i trange omgivelser uten verneutstyr og punktavsug. Limet har god bestandighet mot en mengde kjemikalier og har en temperaturbestandighet på opptil 100°C. ARALDITE® 2080 og 2081 limer de fleste materialer, deriblant en del plaster. ARALDITE® 2080-05 er et fleksibelt akrylatlim med en bruddforelengelse på 85%, ARALDITE® 2080-15 har en bruddforelengelse på 50%.
ARALDITE® 2081-10 har en bruddforelengelse på 70%.
Det er Ingen begrensinger for lagring og transport.

  • ARALDITE® 2080/81 har høy limstyrke.
  • ARALDITE® 2080/81 har lav avdunsting.
  • ARALDITE® 2080/81 har rask herding.
  • ARALDITE® 2080/81 er fleksibelt med opptil 85% bruddforlengelse.
  • ARALDITE® 2080/81 er ikke brannfarlig.

Ønsker du mer informasjon om Araldite 2080- Ta kontakt