Samtykke for å vise bilder på våre nettsider

Ved  samtykke kan Lindberg & Lund bruke bilder av ansatte som har godkjent dette i formularet under