LABORATORIEJENESTER

Biesterfeld Norge AS har bygget opp laboratorier for testing av egne produkter.

Vi har en Instron-maskin med kapasitet opp til 50KN med påmontert klimakammer. Maskinen lar oss gjøre diverse mekanisk testing som strekktester, overlappstester eller kompresjonstester. Med klimakammer kan man kontrollere temperaturen i testen. Vi kan med CO2 kjøle ned til ca -30°C eller varme med strømt til +200°C.

Vi har også et større frittstående klimakammer fra Vötch hvor vi kan gjøre langtidsaldring. Kammeret har temperaturområde fra -70°C til 180°C med kontroll på luftfuktighet mellom 0°C-100°C. Her har vi blant annet kjørt temperatursykluser på produkter som inneholder våre materialer.

Vi har også en del annet utstyr som UV-lamper, dispenseringsutstyr og utstyr for corona-/plasmabehandling.

Laboratoriet blir også brukt i forbindelse med kurs og demodager vi organiserer her i Vestby.

Det å ha en lab hvor vi kan teste og jobbe med de produktene vi selger gir oss en bedre forståelse for det vi driver med. Selv om det er kostbart å drive en lab så merker vi at kundene setter pris på den kompetansen vi har i Biesterfeld Norge AS.

Jon-Fredrik, Biesterfeld Norge AS