Absorbent for olje ,vann og petroleumsbaserte produkter for
generelt vedlikehold. Størrelse på ark er 41cmx51cm. Produktet
suger 0,95 l/ark, totalt 95 liter. Perforert og punktert.