Araldite 2048 er et 2 komponent fleksibelt metakrylat lim. Araldite
2048-1 herder på ca 20minutter og har en bruddforlengelse på 90%.
Denne fleksibiliteten gjør limet svært godt egnet til å lime sammen
ulike materialer som plast og metall. Limet har sort farge.