Dowsil 744 er et 1-komponent silikon lim rettet mot elektronikk
produksjon. Romtemperatur herdende. Fugen flyter ikke utover etter
påføring. Designet for å gi langtids vedheft og samtidig beskytte
mot fuktighet og andre ytre påvirkninger samt slag, vibrasjoner og
temperatur sykluser. Mye benyttet som komponent støtte og til
liming av store komponenter som batterier, kondensatorer på PCB.