Sanitærkitt til bruk under servanter, vaser, toalett etc for tette
overganger. NRF: 9507971