Dette er et upigmentert to-komponent «allround» epoksy lim med
medium viskositet (viskositet = flytegrad). Limer de fleste
substrater med unntak av enkelte fete plaster. God kombinasjon av
styrke og fleksibilitet. Gode aldringsegenskaper og god
bestandighet mot dynamiske krefter/påkjenninger. Systemer består av
base AW106 og herder HV953U. Produktet kan også fås i patroner men
da under navnet Araldite 2011.