M2L Kraftig fjærbelastet holder til fettpresser. For montering på
anleggsmaskiner, lastebiler, verksted etc.