Jax Mold Release er et slippmiddel fritt for allergener. NSF H1.