Jax Penetrating Oil spray 400ml. NSF H1-godkjent multispray. Jax
Penetrating Oil er også svært god som konservingsolje grunnet den
høye andelen med rustinhibitorer.