Jax Oven Ice patron 400gr 100% helsyntetisk smørefett for
høytemperatur applikasjoner. Krystallklart fett NSF H1.