Jax Poly Guard er en serie smørefett teflon tilsettninger som gjør
disse smørefettene veldig gode i hurtig gående høyt tempererte
lagere. NSF H1.