LL P-40 metallfri høytemperaturpasta for montering og
driftssmøring. Tåler høy trykkbelastning, har meget godt vedheft og
korrosjonsbeskyttende egenskaper. Ekstreme utvaskingsegenskaper gør
at LL P-40 egner seg godt i fuktige miljøer. Gir lav og kontrollert
friksjon ved tiltrekking av bolter og beskytter mot skader.
Bruksområder for LL P-40 er glideflater, gjengede forbindelser,
kjeder, wire, bremsesystemer, eksos, åpne gir etc. Temperaturområde
fra -40C til +1200C