Mobil 1™ 0W-20 er en helsyntetisk motorolje med avansert yteevne,
utviklet for å bidra til å gi optimal motorbeskyttelse og forbedret
drivstofføkonomi. Mobil 1 0W-20 møter eller overgår kravene i de
nyeste industristandardene og utklasser de konvensjonelle
oljetypene. Mobil 1 0W-20 anbefales for applikasjonene SAE 0W-20 og
5W-20.