Mobil 1™ ESP 5W-30 er en syntetisk motorolje med avansert ytelse
som er utviklet for å bidra med eksepsjonell rengjøringsevne,
slitasjebeskyttelse og samlet ytelse. Mobil 1 ESP 5W-30 er utviklet
av eksperter for å bidra til å forlenge levetiden samt opprettholde
effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer både i diesel- og
bensindrevne biler. Mobil 1 ESP 5W-30 møter eller overstiger
kravene i mange ledende industriog bilprodusentstandarder som
pålegges nyere moderne diesel- og bensindrevne personbilmotorer.