Mobil 1-teknologien sørger for at motoren holdes i like god stand
som da den var ny. Mobil 1™ FS x1 5W-50 er en avansert, syntetisk
motorolje som er utviklet for å gi eksepsjonell rense evne.