Mobil 1 Racing 2T er en avansert, helsyntetisk to-taktsolje som er
utviklet for å overgå de høyeste kravene til olje som stilles av
dagens høytytende motorsykler, snøscootere og
magerblandings-motorsager. Mobil 1 Racing 2T er forblandet for å
lette innblanding når den helles i bensinen.