Mobil 1 Racing 4T 15W-40 er den mest avanserte motoroljen for
firetakts motorsykler. Oljen gir den høyeste grad av ytelse som
kreves av dagens høytytende motorsykler. Den vil holde
firetaktsmotorene rene og beskytte selv under ekstreme
driftsforhold.