Mobil 600W Super Cylinder Oil er en høyytelsesolje med høy
viskositet beregnet for bruk i lukkede snekkegir som opererer ved
moderate til høye hastigheter og temperaturer, og hvor store
belastninger, lave hastigheter eller høye temperaturer krever høye
viskositetsoljer.