Mobil Aero HFA og HF er formulert for flysystemer der det kreves
bruk av hydrokarbonbaserte hydrauliske væsker. Dette er produkter
med lav viskositet, høy VI (viskositetsindeks) væske med gode
lavtemperaturegenskaper, god slitestyrke og god kjemisk stabilitet.