Mobil Antifreeze Advanced Concentrate er en konsentrert frostvæske
med ekstra høy ytelse, som må tynnes ut før bruk. Mobil Antifreeze
Advanced inneholder Glysantin® G30® fra BASF (OAT teknologi).