Mobil ATF 320 er en olje for automatgirkasser med ekstra høy
ytelse. Mobil ATF 320 anbefales for de fleste automatgir i
passasjerbiler og kommersielle kjøretøyer. Den passer også for
servostyringssystemer, hydraulisk utstyr og enkelte manuelle gir
som krever automatgirolje.