Mobil Delvac 1 5W-40 er en helsyntetisk olje med suveren ytelse for
høyt belastede dieselmotorer. Den bidrar til å forlenge motorens
levetid samtidig som den gir mulighet for lange
oljeskiftintervaller og drivstofføkonomi for moderne dieselmotorer
som opererer under krevende forhold. Mobil Delvac 1 bruker siste
nytt i teknologi for å tilby eksepsjonell god ytelse i moderne
lavutslippsmotorer, inkludert motorer med kjøling så vel som eldre,
godt vedlikeholdte motorer. Mobil Delvac 1 5W-40 anbefales til en
rekke krevende bruksområder og driftsmiljøer innen veitransport,
gruvedrift, anleggsvirksomhet og landbruksindustri. Mobil Delvac 1
oppfyller også API SLspesifikasjonen for bensinmotorer som brukes i
blandede kjøretøyparker.