Mobil Delvac 1 girolje 75W-90 er et helsyntetisk smøremiddel for
drivlinjer som er utviklet for å imøtekomme svært strenge krav for
lengre skiftintervall og garanti. Dette produktet er laget for bruk
i tunge drivlinjer som krever girolje med utmerket lastbæringsevne
hvor ekstremt trykk og sjokkbelastning forventes. Mobil Delvac 1
girolje 75W-90 benytter syntetisk baseolje og avanserte
tilsetningsstoffer som gir betydelige fordeler i forhold til
konvensjonelle mineralgiroljer.