Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT er en helsyntetisk SAE
75W-90 manuell transmisjonsolje. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid
MBT 75W-90 har fremragende viskositets- og temperaturegenskaper.