Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid V30 er et helsyntetisk
smøremiddel for tunge manuelle transmisjoner som er utviklet for å
imøtekomme strenge krav. Anbefales for helårssmøring av manuelle
transmisjoner i lette og i de mest krevende bruksområdene på og
utenfor motorveiene i ulike omgivelser.