Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection (tidl. Mobil Delvac
XHP ESP 10W-40) er en ekstra høytytende avansert syntetisk
dieselmotorolje som er utviklet for å smøre moderne, høytytende
dieselmotorer med lavt utslipp som brukes under krevende
driftsforhold. Denne motoroljen er utviklet med høytytende
baseoljer som er lettflytende ved lave temperaturer, bevarer
viskositeten ved høye temperaturer og fordamper minimalt.