Mobil Delvac Modern 10W-40 Super Defense (tidl. Mobil Delvac MX
Extra 10W-40) er en høytytende motorolje med syntetisk teknologi
som gir utmerket smøring i moderne diesel- og bensinmotorer som
jobber under krevende driftsforhold i tillegg til å holde motorene
rene og bidra til å gi dem lengre levetid. Produktet anbefales
således av ExxonMobil for bruk i europeiske, japanske og
amerikanske motorer.