Mobil Delvac Modern 10W-40 Super Defense V1 (tidl. Mobil Delvac XHP
Extra 10w-40) er en ekstra høytytende avansert syntetisk
dieselmotorolje som er utviklet for å gi fremragende smøring til
moderne, høytytende dieselmotorer i vei- eller terrenggående utstyr
som brukes under krevende driftsforhold. Oppfyller kravene for
bl.annet Scania LDF-3.