Mobil Delvac MX ESP 10W-30 er en ekstra høytytende dieselmotorolje
som bidrar til å forlenge motorens levetid på de mest krevende
bruksområdene på vei og i terreng.