Mobil Delvac XHPTM ESP FE 5W-30 er en ekstra høytytende
dieselmotorolje som er utviklet for å beskytte og gi mulighet for
bedre drivstofføkonomi* i moderne, høytytende lavutslippsmotorer
som brukes under krevende kjøreforhold.