Mobil Delvac XHP Ultra LE SCA 5W-30 er en ekstra høytytende,
syntetisk dieselmotorolje som er utviklet for å beskytte og gi
mulighet for bedre drivstofføkonomi i moderne, høytytende
lavutslippsmotorer som brukes under krevende kjøreforhold.