Mobil DEXRON-VI ATF er en høy ytelse, delsyntetisk formulering som
oppfyller eller overgår de strenge kravene til GMs DEXRON-VI
spesifikasjon og gir garanti beskyttelse for 2006 og nyere GM
kjøretøyer. Det gir også forbedret ytelse i eldre GM-kjøretøy, hvor
DEXRON er spesifisert.