Mobil DTE 10 Excel 46 er en hydraulikkolje med høy ytelse som
beskytter mot slitasje. Disse oljene er spesialutviklet for bruk i
moderne hydraulikksystemer med høye trykk, både i industrien og til
mobile systemer.