Oljene i Mobil DTE 700-serien er de siste produkttilskuddene i
turbinoljefamilien Mobil DTE, som lenge har vært anerkjent for sin
høye kvalitet og pålitelighet. Mobil DTE 700-serien er sinkfrie
turbinoljer som er utviklet spesifikt til bruk i gass- og
dampturbiner. Mobil DTE 700-serien er formulert med nøye utvalgte
baseoljer og tilsetningsstoffer, inkludert antioksidanter, rust- og
korrosjonsstabilisatorer og anti-skummidler. Disse komponentene gir
fremragende beskyttelse mot oksidasjon og kjemisk nedbryting over
tid. Mobil DTE 700-oljene har utmerkedeegenskaper i forholdtil
vannutskilling, motstand
motemulsjonsdannelseoganti-skumkarakteristikk, noe som gir
pålitelig drift. Oljenes forsterkede luftseparasjonsevne er en
viktig egenskap i hydrauliske turbinstyringsmekanismer.