Mobil EAL Arctic-serien består av høytytende miljøtilpassede
smøremidler (EAL). Disse helsyntetiske smøremidlene er
spesialdesignet for smøring av kjølekompressorer og -systemer hvor
det benyttes ozonvennlige HFC-kjølemidler. (HFC’er er klorfrie
produkter som erstatter klorholdige kjølemidler på
verdensmarkedet). De anbefales også for visse CO2-systemer (typisk
stempelkompressorer). Oljene i Mobil EAL Arctic-serien er laget av
patenterte polyolestere (POE) og et unikt system av
tilsetningsstoffer som gir enestående smøreevne,
slitasjebeskyttelse, kjemisk og termisk stabilitet, samt
hydrolytisk stabilitet. De kan blandes med HFC-kjølemidler og har
veldefinerte viskositets-/temperatur- /trykkrelasjoner til en lang
rekke HFC-typer. Mobil EAL Arctic-seriens yteevne sammen med
HFC-kjølemidler er godt dokumentert i et bredt utvalg av kjøle- og
klimaanlegg, og brukes av mange større kompressor- og
systemprodusenter rundt om i verden. Mobil EAL Arctic-serien
anbefales for bruk i husholdnings- og industrielle kjøle- og
klimasystemer hvor det benyttes HFC eller CO2.