Mobilcylinderoljer er høyytelsesolje med høy viskositet beregnet
for bruk i lukkede snekkegir som opererer ved moderate til høye
hastigheter og temperaturer, og hvor store belastninger, lave
hastigheter eller høye temperaturer krever høye viskositetsoljer.