Mobil Gas Compressor Oil er en førsteklasses, syntetisk
gasskompressorolje, basert på polyalkylenglykol. Den er primært
beregnet for gasskompressorer for hydrokarbon- og kjemiske gasser,
der veivhus og lager har gassatmosfære. Den er spesielt velegnet på
skip som frakter kondensert gass. I tillegg brukes den i
industrielle anvendelser der oppløsning av gass i oljen kan føre
til dårlig ytelse hos utstyret. Løseligheten av gass er lavere i
Mobil Gas Compressor Oil enn i konvensjonelle mineraloljer.
Følgelig motstår den fortynning og har bedre viskositetsstabilitet,
hvilket medfører bedre beskyttelse mot slitasje, bedre effektivitet
og mindre skumming.