Mobil™ Hydraulic AW-serien består av hydrauliske, slitasjehemmende
kvalitetsoljer beregnet på industriell og mobil bruk, hvor det
kreves smøremidler med gode slitasjehemmende egenskaper.