Mobil Outboard Plus er en totaktsmotorolje med overlegen ytelse.
Oljen overgår de seneste kravene fra produsenter av vannkjølte
totakts utenbordsmotorer. Mobil Outboard Plus gir ren motor og tar
hensyn til miljøet.