Mobil Pegasus™ 1005 er neste generasjon av den høytytende Mobil
Pegasus gassmotoroljen. Oljen er utviklet for å levere det høyeste
nivå av beskyttelse til dagens drivstoffeffektive, lav-utslipps
firetakts gassmotorer, mens den opprettholder overlegen yteevne i
eldre motormodeller. Mobil Pegasus 1005 er det siste tilskuddet på
Mobil Pegasus stamtavle over testede gassmotoroljer for naturgass
med en balansert, varig formulering.