Mobil Pegasus™ 610 er en olje med høy ytelse for naturgassmotorer.
Den er først og fremst beregnet på smøring av moderne
firetaktsmotorer som går med gjennomsnittlig eller høy hastighet og
hvor drivstoffet inneholder korroderende stoffer som hydrogensulfid
og halogener (klor- og fluorforbindelser osv.). Disse motorene går
vanligvis på en mager drivstoffblanding hvor stort manifoldtrykk
hindrer tilførselen av smøremiddel til ventilstyringene. Dette
minsker oljeforbruket og kan føre til rask svekkelse av
ventilstyringene og ventilene. Dette øker også risikoen for
slitasje og syreangrep på de øvre sylinderkomponentene på grunn av
de syreholdige stoffene som oppstår ved drivstofforbrenningen.
Mobil Pegasus 610 inneholder 1,0 % aske, og har i tillegg høyt
basetall (TBN) og usedvanlig høy alkalitet. Dette minsker effekten
av de korrosive stoffene på motorkomponentene. Den utmerkede
korrosjonsbeskyttelsen hindrer korrosjonsslitasje i sylindrene,
ventilene og lagrene. Dette kan føre til lengre levetid på motoren
og lavere vedlikeholdskostnader. Mobil Pegasus 610 har utmerket
slitasjebeskyttelse og motstandsevne mot oppskraping, som sikrer
minimal oppskraping og slitasje på stempler, sylindre og
stempelringer. Oljen kan også brukes til smøring av
stempelkompressorer i forbindelse med håndtering av deponi- og
naturgass.